1. Legea nr. 3/1978, actul a fost abrogat de Lege nr. 95/2006 la data de 28 mai 2006 (Lege nr. 95/2006 – legea privind reforma în domeniul sanatatii)
  Art. 37. – Orice persoana fizica sau juridica, având calitatea de angajator, este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:
  b) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica;
 2. Legea nr. 5/1982, actul a fost abrogat de Ordonanta nr. 41/2007 la data de 07 septembrie 2007 (Ordonanta nr. 41/2007 – pentru comecializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitare)
 3. Legea nr. 100/1998, actul a fost abrogat de Legea nr. 95/2006 la data de 28 mai 2006 (Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sanatatii)
 4. Ordinul MS nr. 536/1997 este în vigoare.
  Art. 146. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primariile si agentii economici au obligatia de a organiza si desfasura actiuni de combatere a artropodelor si rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu indrumarea tehnica de specialitate a inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.
  Art. 147. Cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de artropode si rozatoare vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin.
 5. Legea nr. 344/2002 – este Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica