Orice angajator din România, fie că este persoană fizică sau juridică, este obligat să efectueze o dată la câteva luni operaţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea. Reglementările nu sunt, însă, foarte clare în această privinţă, fiind dispersate în mai multe acte normative, dar un lucru este sigur: cei care nu se achită de această obligaţie riscă amenzi de până la 8.000 de lei.
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii conţine un capitol (capitolul VII din Titlul I) care prevede obligaţiile persoanelor fizice şi juridice.
În acest capitol, la art. 37 se prevede că orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică.
Astfel, Normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul MS nr. 536/1997, prevăd că lucrările de dezinsecţie se fac atunci când este nevoie, o dată la minim 3 luni, în timp ce lucrările de deratizare se fac atunci când este nevoie, o dată la minim 6 luni (primăvara sau toamna).
Ordinul MS citat mai sus precizează că normele de igienă (deci inclusiv cele care fac referire la DDD) sunt obligatorii pentru toate unităţile din sistemul public şi privat.
În ceea ce priveşte amenzile pentru cei care nu respectă obligaţiile referitoare la operaţiunile DDD, acestea sunt prevăzute în HG 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
Acest act normativ stipulează că pentru neaplicarea măsurilor de prevenire şi comba tere a insectelor şi rozătoarelor vectoare în unităţi de orice tip de către deţinătorii acestora, precum şi pentru nerespectarea ritmici tăţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip, amenzile sunt cuprinse între 3.000 şi 8.000 de lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării, mai menţionează HG nr. 857/2012.

Cât te costă operaţiunile DDD?

Tarifele pentru contractarea unei firme specializate care să efectueaze la sediul angajatorului operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare variază în funcţie de mai mulţi parametri. Cel mai important criteriu în stabilirea preţului este
domeniul de activitate al firmei pentru că determină numărul minim de intervenţii pe parcursul derulării unui contract, pentru o perioadă de un an de zile.
De asemenea, tariful variază şi în funcţie de mărimea suprafeţelor pe care se vor presta serviciile DDD, tipul de dăunători vizat şi de gradul de infestare.
Spre exemplu, în cazul firmei noastre, preţul pentru fiecare dintre operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie sau deratizare variază între 65 de lei pentru suprafeţele mai mici de 50 de mp şi poate ajunge la 250 de lei pentru spaţiile a căror suprafaţă este cuprinsă între 200 şi 300 de mp. Pentru suprafeţele care depăşesc 300 mp, preţul este stabilit la metru pătrat, existând chiar posibilitatea de negociere a tarifului în cazul spaţiilor mai mari de 10.000 de mp.
Nu numai preţul variază în funcţie de suprafaţă, gradul de infestare sau tipul dăunătorului, ci şi timpul alocat prestării serviciilor.
Operaţiunile DDD pot fi efectuate în orice moment al zilei, însă în cazul situaţiilor de infestare masivă, este recomandabil că ele să aibă loc la sfârşitul programului de lucru al angajaţilor.

Ce documente sunt necesare în caz de control

Procesul verbal de recepţie a lucrării, în care sunt trecute toate serviciile DDD care au fost prestate, precum şi substanţele folosite, este singurul document în baza căruia se poate dovedi faptul că lucrările au fost prestate.
ATENŢIE!!! Contractul de prestări servicii DDD încheiat are valoare în faţa organelor de control numai dacă este însoţit de procesele verbale!